در حال بارگذاری...
ماده غذاییمقدارکالری
آب آلبالو1 لیوان159   ؟
 • کربو: 36/9 g
 • چربی: 1/5 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • آب آلوئه‌ورا1 لیوان131   ؟
 • کربو: 31/9 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • آب آناناس1 لیوان117   ؟
 • کربو: 30 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1 g
 • آب انبه1 لیوان128   ؟
 • کربو: 31/2 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/3 g
 • آب انگور1 لیوان152   ؟
 • کربو: 37 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • آب انار1 لیوان136   ؟
 • کربو: 33 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 0/4 g
 • آب سیب1 لیوان113   ؟
 • کربو: 28 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/2 g
 • آب پرتقال1 لیوان111   ؟
 • کربو: 26 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 1/7 g
 • آب توت فرنگی1 لیوان90   ؟
 • کربو: 18/2 g
 • چربی: 1/4 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • آب شاه توت1 لیوان110   ؟
 • کربو: 24 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 4 g
 • آب طالبی1 لیوان81   ؟
 • کربو: 19 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 0/54 g
 • آب کرفس1 لیوان42   ؟
 • کربو: 9/5 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 2 g
 • آب لیمو شیرین1 لیوان54   ؟
 • کربو: 16/1 g
 • چربی: 0/6 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • آب هندوانه1 لیوان72   ؟
 • کربو: 17/1 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 1/5 g
 • آب هویج1 لیوان93   ؟
 • کربو: 22 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 2/2 g
 • آب نارنج1 قاشق (غ)2
  آبغوره1 قاشق (غ)2
  سرکه1 قاشق (غ)2
  آبلیمو ترش1 قاشق (غ)5
  آجیل1 لیوان693   ؟
 • کربو: 67 g
 • چربی: 44 g
 • پروتئین: 21 g
 • آجیل100 گرم462   ؟
 • کربو: 45 g
 • چربی: 29 g
 • پروتئین: 14 g
 • آرد ذرت100 گرم370   ؟
 • کربو: 79 g
 • چربی: 1/8 g
 • پروتئین: 7 g
 • آرد گندم100 گرم364   ؟
 • کربو: 76 g
 • چربی: 1 g
 • پروتئین: 10 g
 • آلبالو با هسته100 گرم60   ؟
 • کربو: 14 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/2 g
 • آلو زرد100 گرم75   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • آلو قرمز100 گرم46   ؟
 • کربو: 11 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • آناناس100 گرم50   ؟
 • کربو: 13 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/5 g
 • اسفناج خام100 گرم23   ؟
 • کربو: 3/6 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 2/9 g
 • آلو بخارا1 عدد15
  آلو بخارا100 گرم240   ؟
 • کربو: 64 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 2/2 g
 • انار تازه (دانه)100 گرم60   ؟
 • کربو: 16 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/5 g
 • انبه هندی100 گرم60   ؟
 • کربو: 15 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • انجیر (تازه)100 گرم30   ؟
 • کربو: 7/7 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/3 g
 • انجیر خشک100 گرم302   ؟
 • کربو: 69 g
 • چربی: 1/3 g
 • پروتئین: 4/3 g
 • انگور100 گرم67   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 0/6 g
 • بادام بوداده100 گرم671   ؟
 • کربو: 19 g
 • چربی: 57/7 g
 • پروتئین: 18/6 g
 • بادام خام100 گرم640   ؟
 • کربو: 19 g
 • چربی: 54/2 g
 • پروتئین: 18/6 g
 • سیب زمینی خام100 گرم77   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 2 g
 • سیب زمینی آب‌پز100 گرم72   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 1/8 g
 • بادمجان خام100 گرم25   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1 g
 • بادمجان آب‌پز100 گرم35   ؟
 • کربو: 8/7 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • باقلای سبز100 گرم88   ؟
 • کربو: 18 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 8 g
 • باقلوا با پسته100 گرم540
  گیاه بامیه100 گرم33   ؟
 • کربو: 7 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1/9 g
 • برگ چغندر100 گرم30
  برگ مو100 گرم93   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 2/1 g
 • پروتئین: 6 g
 • برنج پخته1 کفگیر250
  برنج سفید پخته100 گرم130   ؟
 • کربو: 28 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 2/7 g
 • پرتقال100 گرم50   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1 g
 • جگر100 گرم165   ؟
 • کربو: 3/8 g
 • چربی: 4/4 g
 • پروتئین: 26 g
 • جو100 گرم354   ؟
 • کربو: 73 g
 • چربی: 2/3 g
 • پروتئین: 12 g
 • جو پرک100 گرم389   ؟
 • کربو: 67/7 g
 • چربی: 6/5 g
 • پروتئین: 13/1 g
 • چای تلخ1 لیوان0
  چای شیرین (۴حبه قند)1 لیوان40
  چغندر آب پز100 گرم44   ؟
 • کربو: 10 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1/7 g
 • چغندر خام100 گرم43   ؟
 • کربو: 9/6 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1/6 g
 • سیب زمینی سرخ کرده100 گرم312   ؟
 • کربو: 41 g
 • چربی: 15 g
 • پروتئین: 3/4 g
 • حلوا100 گرم469   ؟
 • کربو: 60 g
 • چربی: 22 g
 • پروتئین: 12 g
 • ارده100 گرم595   ؟
 • کربو: 21 g
 • چربی: 54 g
 • پروتئین: 17 g
 • حلیم بدون روغن1 لیوان180
  خامه100 گرم196   ؟
 • کربو: 3/7 g
 • چربی: 19 g
 • پروتئین: 2/7 g
 • خربزه100 گرم48   ؟
 • کربو: 11 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • خرما100 گرم277   ؟
 • کربو: 75 g
 • چربی: 0/6 g
 • پروتئین: 2 g
 • خرما1 عدد20   ؟
 • کربو: 5 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 0/2 g
 • خرمالو1 عدد80
  خرمالو100 گرم127   ؟
 • کربو: 34 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • خیار100 گرم15   ؟
 • کربو: 3 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • خیارشور100 گرم11   ؟
 • کربو: 2/3 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/3 g
 • تخم آفتابگردان100 گرم584   ؟
 • کربو: 20 g
 • چربی: 51 g
 • پروتئین: 21 g
 • دسر ژلاتین100 گرم62   ؟
 • کربو: 14 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 1/2 g
 • دل گوسفند100 گرم122
  دل مرغ100 گرم170
  دلمه متوسط1 عدد150
  دوغ سفت (کفیر)100 گرم110   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 2 g
 • پروتئین: 11 g
 • ذرت100 گرم90   ؟
 • کربو: 19 g
 • چربی: 1 g
 • پروتئین: 3 g
 • ذرت بو داده با روغن100 گرم425   ؟
 • کربو: 72/2 g
 • چربی: 9/5 g
 • 1پروتئین: 2/6 g
 • ذرت بو داده بدون روغن100 گرم387   ؟
 • کربو: 77/8 g
 • چربی: 45 g
 • پروتئین: 12/9 g
 • پاپ کورن با روغن100 گرم425   ؟
 • کربو: 72/2 g
 • چربی: 9/5 g
 • پروتئین: 12/6 g
 • پاپ کورن بدون روغن100 گرم387   ؟
 • کربو: 77/8 g
 • چربی: 45 g
 • پروتئین: 12/9 g
 • رطب100 گرم281   ؟
 • کربو: 75 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 2/5 g
 • روغن حیوانی100 گرم800   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 99/8 g
 • پروتئین: 0/2 g
 • شیرینی100 گرم550   ؟
 • کربو: 45 g
 • چربی: 38 g
 • پروتئین: 7 g
 • شکر سفید100 گرم387   ؟
 • کربو: 100 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 0 g
 • شکر قهوه‌ای100 گرم380   ؟
 • کربو: 98 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 0/1 g
 • شکلات100 گرم546   ؟
 • کربو: 61 g
 • چربی: 31 g
 • پروتئین: 4/9 g
 • شکلات تلخ100 گرم604   ؟
 • کربو: 46/4 g
 • چربی: 43 g
 • پروتئین: 7/9 g
 • شلغم100 گرم28   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • شلیل100 گرم44   ؟
 • کربو: 11 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/1 g
 • شنبلیله100 گرم323   ؟
 • کربو: 58 g
 • چربی: 6 g
 • پروتئین: 23 g
 • شوید (شبد)100 گرم43   ؟
 • کربو: 7 g
 • چربی: 1/1 g
 • پروتئین: 3/5 g
 • شیر1 لیوان103   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 2/4 g
 • پروتئین: 8 g
 • شیر غلیظ نستله100 گرم134   ؟
 • کربو: 10 g
 • چربی: 8 g
 • پروتئین: 7 g
 • شیر میش/گوسفند1 لیوان264   ؟
 • کربو: 13 g
 • چربی: 17 g
 • پروتئین: 15 g
 • شیر میش/گوسفند100 گرم108   ؟
 • کربو: 5 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 6 g
 • صدف دریایی100 گرم199   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 13 g
 • پروتئین: 9 g
 • طالبی100 گرم36   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/5 g
 • عدس پخته100 گرم116   ؟
 • کربو: 20 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 9 g
 • عدسی با کمی روغن1 لیوان185
  عسل100 گرم304   ؟
 • کربو: 82 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 0/3 g
 • عسل (غذا خوری)1 قاشق50
  عسل (مربا خوری)1 قاشق20
  فرنی100 گرم197   ؟
 • کربو: 27 g
 • چربی: 6/2 g
 • پروتئین: 4/3 g
 • فلفل سبز یا قرمز100 گرم40   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 1/9 g
 • فندق1 عدد10
  فندق با پوست100 گرم300
  قارچ دکمه‌ای100 گرم22   ؟
 • کربو: 3/3 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 3/1 g
 • قره قروت100 گرم240
  قند100 گرم400
  قهوه100 گرم2
  کاکائو (چای خوری)1 قاشق10
  کاهو100 گرم15   ؟
 • کربو: 2/9 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1/4 g
 • کباب برگ1 سیخ200
  کباب کوبیده1 سیخ270
  کتلت1 عدد150
  همبرگر بدون چربی100 گرم200
  گیلاس100 گرم60   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/3 g
 • لپه پخته100 گرم118   ؟
 • کربو: 21 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 8 g
 • لوبیا چشم بلبلی پخته100 گرم116   ؟
 • کربو: 21 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 8 g
 • لوبیا سبز پخته100 گرم35   ؟
 • کربو: 8 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/9 g
 • لوبیا سفید پخته100 گرم140   ؟
 • کربو: 26 g
 • چربی: 0/6 g
 • پروتئین: 8 g
 • لوبیا قرمز پخته100 گرم127   ؟
 • کربو: 23 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 9 g
 • لیمو ترش100 گرم42   ؟
 • کربو: 8 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1 g
 • لیمو شیرین100 گرم29   ؟
 • کربو: 9/3 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/1 g
 • آب لیمو1 قاشق4
  مارچوبه100 گرم20   ؟
 • کربو: 3/9 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 2/2 g
 • مارگارین یا کره نبات100 گرم717   ؟
 • کربو: 0/7 g
 • چربی: 81 g
 • پروتئین: 0/2 g
 • ماست100 گرم59   ؟
 • کربو: 3/6 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 10 g
 • ماست چکیده/کیسه100 گرم155
  ماکارونی پخته100 گرم158   ؟
 • کربو: 31 g
 • چربی: 0/9 g
 • پروتئین: 6 g
 • ماهی سفید100 گرم134
  ماهی تن100 گرم103
  ماهی قزل آلا100 گرم141   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 6 g
 • پروتئین: 20 g
 • ماهی حلوا100 گرم93   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 18/3 g
 • ماهی کپور100 گرم127   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 5/6 g
 • پروتئین: 17/8 g
 • ماهی کفشک100 گرم90
  ماهی سالمون/آزاد100 گرم208   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 13 g
 • پروتئین: 20 g
 • ماهی مرکب100 گرم158   ؟
 • کربو: 1/6 g
 • چربی: 1/4 g
 • پروتئین: 32 g
 • ماهی سرخو100 گرم90
  ماهی هامور100 گرم90   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 1 g
 • پروتئین: 20/3 g
 • ماهی خاردار100 گرم82   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 2/3 g
 • پروتئین: 16/5 g
 • ماهی روغنی100 گرم105   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 0/9 g
 • پروتئین: 18 g
 • ماهی خاویار100 گرم135   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 5 g
 • پروتئین: 21 g
 • ماهی کیلکا100 گرم158   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 6/5 g
 • پروتئین: 23 g
 • میگو100 گرم99   ؟
 • کربو: 0/2 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 24 g
 • لابستر100 گرم143   ؟
 • کربو: 3/1 g
 • چربی: 1/9 g
 • پروتئین: 19 g
 • خرچنگ100 گرم83   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 18 g
 • سینه مرغ (ناخالص)100 گرم172   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 9 g
 • پروتئین: 21 g
 • سینه مرغ (خالص)100 گرم165   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 3/6 g
 • پروتئین: 31 g
 • ران مرغ100 گرم219   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 17 g
 • پروتئین: 16 g
 • بال مرغ100 گرم222   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 16 g
 • پروتئین: 18 g
 • گوشت بوقلمون (کبابی)100 گرم189   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 29 g
 • گوشت شترمرغ (پخته)100 گرم145   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 2/6 g
 • پروتئین: 28 g
 • گوشت بلدرچین (پخته)100 گرم227   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 14 g
 • پروتئین: 25 g
 • گوشت اردک (پخته)100 گرم337   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 28 g
 • پروتئین: 19 g
 • گوشت غاز (پخته)100 گرم371
  گوشت گاو100 گرم213   ؟
 • کربو: 0/9 g
 • چربی: 11 g
 • پروتئین: 27 g
 • گوشت گوساله100 گرم202   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 10 g
 • پروتئین: 25 g
 • گوشت گوسفند100 گرم294   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 21 g
 • پروتئین: 25 g
 • قلوه گوسفند100 گرم97   ؟
 • کربو: 0/8 g
 • چربی: 3 g
 • پروتئین: 16 g
 • گوشت بز (کبابی)100 گرم143   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 3 g
 • پروتئین: 27 g
 • گوشت آهو (کبابی)100 گرم158   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 3/2 g
 • پروتئین: 30 g
 • مغز پسته100 گرم567   ؟
 • کربو: 29 g
 • چربی: 45 g
 • پروتئین: 21 g
 • مغز فندق100 گرم634   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 62/4 g
 • پروتئین: 12/6 g
 • بستنی100 گرم207   ؟
 • کربو: 24 g
 • چربی: 11 g
 • پروتئین: 3/5 g
 • میوه به100 گرم62   ؟
 • کربو: 15 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/4 g
 • پسته با پوست100 گرم340
  پنیر محلی100 گرم264   ؟
 • کربو: 4/1 g
 • چربی: 21 g
 • پروتئین: 14 g
 • پوره سیب زمینی100 گرم88   ؟
 • کربو: 15 g
 • چربی: 2/8 g
 • پروتئین: 1/7 g
 • پیاز1 عدد5
  پیاز100 گرم40   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 1/1 g
 • پیازچه1 عدد3
  پیتزا1 عدد700
  پیتزا100 گرم266   ؟
 • کربو: 33 g
 • چربی: 10 g
 • پروتئین: 11 g
 • تخم کدو100 گرم446   ؟
 • کربو: 54 g
 • چربی: 19 g
 • پروتئین: 19 g
 • تخم مرغ (زرده تنها)1 عدد55   ؟
 • کربو: 0/6 g
 • چربی: 4/5 g
 • پروتئین: 2/7 g
 • تخم مرغ (سفیده تنها)1 عدد17   ؟
 • کربو: 0/2 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 3/6 g
 • تخم مرغ آب پز1 عدد78   ؟
 • کربو: 0/6 g
 • چربی: 5 g
 • پروتئین: 6 g
 • تخم مرغ نیمرو1 عدد90   ؟
 • کربو: 0/4 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 6 g
 • تخم مرغ املت1 عدد94   ؟
 • کربو: 0/4 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 6 g
 • تخم هندوانه100 گرم593   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 45/7 g
 • پروتئین: 32 g
 • ترب100 گرم18   ؟
 • کربو: 4/1 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/6 g
 • تربچه1 عدد2
  ترخون100 گرم295   ؟
 • کربو: 50 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 23 g
 • تره100 گرم30   ؟
 • کربو: 4/4 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 3/3 g
 • تمشک سیاه یا قرمز100 گرم53   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 1/2 g
 • توت سفید تازه100 گرم43   ؟
 • کربو: 10 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 1/4 g
 • توت سیاه/شاه توت100 گرم64   ؟
 • کربو: 13 g
 • چربی: 0/9 g
 • پروتئین: 1/2 g
 • توت سفید خشک100 گرم365   ؟
 • کربو: 87 g
 • چربی: 1/3 g
 • پروتئین: 1/8 g
 • توت فرنگی100 گرم33   ؟
 • کربو: 8 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • جعفری100 گرم36   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 0/8 g
 • پروتئین: 3 g
 • جگر سرخ شده100 گرم261
  روغن زیتون1 قاشق120
  روغن نباتی1 قاشق124
  ریحان100 گرم22   ؟
 • کربو: 2/7 g
 • چربی: 0/6 g
 • پروتئین: 3/2 g
 • ریواس100 گرم15
  زردآلو100 گرم55   ؟
 • کربو: 13 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1 g
 • زردآلو (برگه خشک)100 گرم280   ؟
 • کربو: 68 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 3/1 g
 • زیتون خام100 گرم115   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 11 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • زیتون خام1 عدد5
  سرکه1 لیوان43   ؟
 • کربو: 0/1 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 0 g
 • سمنو1 لیوان180
  سنجد100 گرم130
  سوپ گوجه فرنگی100 گرم30   ؟
 • کربو: 7 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • سوپ مرغ100 گرم36   ؟
 • کربو: 3/5 g
 • چربی: 1/2 g
 • پروتئین: 2/5 g
 • نان سوخاری100 گرم407   ؟
 • کربو: 72 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 14 g
 • سیب درختی100 گرم52   ؟
 • کربو: 14 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/3 g
 • سیب زمینی کبابی100 گرم93   ؟
 • کربو: 21 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 2/5 g
 • سیب متوسط1 عدد70
  سیر100 گرم149   ؟
 • کربو: 33 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 6 g
 • سیرابی100 گرم130
  شاهی100 گرم32   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 2/6 g
 • کدو حلوایی (پخته)100 گرم20   ؟
 • کربو: 5 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • کدو خورشتی (پخته)100 گرم15   ؟
 • کربو: 2/7 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 1/1 g
 • کرفس100 گرم16   ؟
 • کربو: 3 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • کره1 قاشق100
  کره حیوانی100 گرم900   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 99/8 g
 • پروتئین: 0/2 g
 • کشک100 گرم145   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 5/2 g
 • پروتئین: 60 g
 • کشمش100 گرم299   ؟
 • کربو: 79 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 3/1 g
 • گل کلم پخته100 گرم23   ؟
 • کربو: 4/1 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 1/8 g
 • کلم بروکلی پخته100 گرم35   ؟
 • کربو: 7/2 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 3 g
 • کلم قرمز100 گرم29   ؟
 • کربو: 7 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 1/5 g
 • کله پاچه100 گرم190
  کنجد100 گرم573   ؟
 • کربو: 23 g
 • چربی: 50 g
 • پروتئین: 18 g
 • کوفته1 عدد150
  کیک100 گرم324   ؟
 • کربو: 62 g
 • چربی: 9 g
 • پروتئین: 2/9 g
 • کیک شکلاتی100 گرم371   ؟
 • کربو: 53 g
 • چربی: 15 g
 • پروتئین: 5 g
 • کیک یزدی متوسط1 عدد160
  گردو1 عدد30
  مغز گردو100 گرم654   ؟
 • کربو: 14 g
 • چربی: 65 g
 • پروتئین: 15 g
 • گریپ فروت100 گرم41   ؟
 • کربو: 11 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/5 g
 • آب گریپ فروت1 لیوان80
  گلابی100 گرم66   ؟
 • کربو: 15 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • جوانه گندم100 گرم21   ؟
 • کربو: 2 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 2 g
 • پودر جوانه گندم100 گرم222   ؟
 • کربو: 39/4 g
 • چربی: 3/5 g
 • پروتئین: 8/2 g
 • گوجه سبز100 گرم30   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 1/3 g
 • گوجه فرنگی100 گرم18   ؟
 • کربو: 3/9 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • رب گوجه فرنگی100 گرم82   ؟
 • کربو: 19 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 4/3 g
 • موز100 گرم89   ؟
 • کربو: 23 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/1 g
 • نارگیل (پودر)100 گرم672   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 64 g
 • پروتئین: 7 g
 • نارگیل (مغز)100 گرم354   ؟
 • کربو: 15 g
 • چربی: 33 g
 • پروتئین: 3/3 g
 • نارنگی100 گرم50   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • نان بربری1 کف دست75
  نان تافتون1 کف دست35
  نان لواش1 کف دست25
  نان سنگک1 کف دست80
  نان جو100 گرم250
  نان خشک100 گرم360
  نان روغنی100 گرم450
  نان ساندویچی کامل1 عدد70
  نان سیاه با سبوس100 گرم218
  نخود پخته100 گرم164   ؟
 • کربو: 27 g
 • چربی: 2/6 g
 • پروتئین: 9 g
 • نخودچی100 گرم357   ؟
 • کربو: 58 g
 • چربی: 5 g
 • پروتئین: 20 g
 • نخود فرنگی پخته100 گرم84   ؟
 • کربو: 16 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 5 g
 • هلوی تازه100 گرم45   ؟
 • کربو: 10 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/6 g
 • هندوانه بدون پوست100 گرم30   ؟
 • کربو: 8 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/6 g
 • هویج100 گرم41   ؟
 • کربو: 10 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • ماده غذاییمقدارکالری
  آب آلبالو1 لیوان159   ؟
 • کربو: 36/9 g
 • چربی: 1/5 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • آب آلوئه‌ورا1 لیوان131   ؟
 • کربو: 31/9 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • آب آناناس1 لیوان117   ؟
 • کربو: 30 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1 g
 • آب انبه1 لیوان128   ؟
 • کربو: 31/2 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/3 g
 • آب انگور1 لیوان152   ؟
 • کربو: 37 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • آب انار1 لیوان136   ؟
 • کربو: 33 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 0/4 g
 • آب سیب1 لیوان113   ؟
 • کربو: 28 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/2 g
 • آب پرتقال1 لیوان111   ؟
 • کربو: 26 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 1/7 g
 • آب توت فرنگی1 لیوان90   ؟
 • کربو: 18/2 g
 • چربی: 1/4 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • آب شاه توت1 لیوان110   ؟
 • کربو: 24 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 4 g
 • آب طالبی1 لیوان81   ؟
 • کربو: 19 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 0/54 g
 • آب کرفس1 لیوان42   ؟
 • کربو: 9/5 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 2 g
 • آب لیمو شیرین1 لیوان54   ؟
 • کربو: 16/1 g
 • چربی: 0/6 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • آب هندوانه1 لیوان72   ؟
 • کربو: 17/1 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 1/5 g
 • آب هویج1 لیوان93   ؟
 • کربو: 22 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 2/2 g
 • آب نارنج1 قاشق (غ)2
  آبغوره1 قاشق (غ)2
  سرکه1 قاشق (غ)2
  آبلیمو ترش1 قاشق (غ)5
  آجیل1 لیوان693   ؟
 • کربو: 67 g
 • چربی: 44 g
 • پروتئین: 21 g
 • آجیل100 گرم462   ؟
 • کربو: 45 g
 • چربی: 29 g
 • پروتئین: 14 g
 • آرد ذرت100 گرم370   ؟
 • کربو: 79 g
 • چربی: 1/8 g
 • پروتئین: 7 g
 • آرد گندم100 گرم364   ؟
 • کربو: 76 g
 • چربی: 1 g
 • پروتئین: 10 g
 • آلبالو با هسته100 گرم60   ؟
 • کربو: 14 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/2 g
 • آلو زرد100 گرم75   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • آلو قرمز100 گرم46   ؟
 • کربو: 11 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • آناناس100 گرم50   ؟
 • کربو: 13 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/5 g
 • اسفناج خام100 گرم23   ؟
 • کربو: 3/6 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 2/9 g
 • آلو بخارا1 عدد15
  آلو بخارا100 گرم240   ؟
 • کربو: 64 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 2/2 g
 • انار تازه (دانه)100 گرم60   ؟
 • کربو: 16 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/5 g
 • انبه هندی100 گرم60   ؟
 • کربو: 15 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • انجیر (تازه)100 گرم30   ؟
 • کربو: 7/7 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/3 g
 • انجیر خشک100 گرم302   ؟
 • کربو: 69 g
 • چربی: 1/3 g
 • پروتئین: 4/3 g
 • انگور100 گرم67   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 0/6 g
 • بادام بوداده100 گرم671   ؟
 • کربو: 19 g
 • چربی: 57/7 g
 • پروتئین: 18/6 g
 • بادام خام100 گرم640   ؟
 • کربو: 19 g
 • چربی: 54/2 g
 • پروتئین: 18/6 g
 • سیب زمینی خام100 گرم77   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 2 g
 • سیب زمینی آب‌پز100 گرم72   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 1/8 g
 • بادمجان خام100 گرم25   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1 g
 • بادمجان آب‌پز100 گرم35   ؟
 • کربو: 8/7 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • باقلای سبز100 گرم88   ؟
 • کربو: 18 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 8 g
 • باقلوا با پسته100 گرم540
  گیاه بامیه100 گرم33   ؟
 • کربو: 7 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1/9 g
 • برگ چغندر100 گرم30
  برگ مو100 گرم93   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 2/1 g
 • پروتئین: 6 g
 • برنج پخته1 کفگیر250
  برنج سفید پخته100 گرم130   ؟
 • کربو: 28 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 2/7 g
 • پرتقال100 گرم50   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1 g
 • جگر100 گرم165   ؟
 • کربو: 3/8 g
 • چربی: 4/4 g
 • پروتئین: 26 g
 • جو100 گرم354   ؟
 • کربو: 73 g
 • چربی: 2/3 g
 • پروتئین: 12 g
 • جو پرک100 گرم389   ؟
 • کربو: 67/7 g
 • چربی: 6/5 g
 • پروتئین: 13/1 g
 • چای تلخ1 لیوان0
  چای شیرین (۴حبه قند)1 لیوان40
  چغندر آب پز100 گرم44   ؟
 • کربو: 10 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1/7 g
 • چغندر خام100 گرم43   ؟
 • کربو: 9/6 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1/6 g
 • سیب زمینی سرخ کرده100 گرم312   ؟
 • کربو: 41 g
 • چربی: 15 g
 • پروتئین: 3/4 g
 • حلوا100 گرم469   ؟
 • کربو: 60 g
 • چربی: 22 g
 • پروتئین: 12 g
 • ارده100 گرم595   ؟
 • کربو: 21 g
 • چربی: 54 g
 • پروتئین: 17 g
 • حلیم بدون روغن1 لیوان180
  خامه100 گرم196   ؟
 • کربو: 3/7 g
 • چربی: 19 g
 • پروتئین: 2/7 g
 • خربزه100 گرم48   ؟
 • کربو: 11 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • خرما100 گرم277   ؟
 • کربو: 75 g
 • چربی: 0/6 g
 • پروتئین: 2 g
 • خرما1 عدد20   ؟
 • کربو: 5 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 0/2 g
 • خرمالو1 عدد80
  خرمالو100 گرم127   ؟
 • کربو: 34 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • خیار100 گرم15   ؟
 • کربو: 3 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • خیارشور100 گرم11   ؟
 • کربو: 2/3 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/3 g
 • تخم آفتابگردان100 گرم584   ؟
 • کربو: 20 g
 • چربی: 51 g
 • پروتئین: 21 g
 • دسر ژلاتین100 گرم62   ؟
 • کربو: 14 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 1/2 g
 • دل گوسفند100 گرم122
  دل مرغ100 گرم170
  دلمه متوسط1 عدد150
  دوغ سفت (کفیر)100 گرم110   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 2 g
 • پروتئین: 11 g
 • ذرت100 گرم90   ؟
 • کربو: 19 g
 • چربی: 1 g
 • پروتئین: 3 g
 • ذرت بو داده با روغن100 گرم425   ؟
 • کربو: 72/2 g
 • چربی: 9/5 g
 • 1پروتئین: 2/6 g
 • ذرت بو داده بدون روغن100 گرم387   ؟
 • کربو: 77/8 g
 • چربی: 45 g
 • پروتئین: 12/9 g
 • پاپ کورن با روغن100 گرم425   ؟
 • کربو: 72/2 g
 • چربی: 9/5 g
 • پروتئین: 12/6 g
 • پاپ کورن بدون روغن100 گرم387   ؟
 • کربو: 77/8 g
 • چربی: 45 g
 • پروتئین: 12/9 g
 • رطب100 گرم281   ؟
 • کربو: 75 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 2/5 g
 • روغن حیوانی100 گرم800   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 99/8 g
 • پروتئین: 0/2 g
 • شیرینی100 گرم550   ؟
 • کربو: 45 g
 • چربی: 38 g
 • پروتئین: 7 g
 • شکر سفید100 گرم387   ؟
 • کربو: 100 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 0 g
 • شکر قهوه‌ای100 گرم380   ؟
 • کربو: 98 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 0/1 g
 • شکلات100 گرم546   ؟
 • کربو: 61 g
 • چربی: 31 g
 • پروتئین: 4/9 g
 • شکلات تلخ100 گرم604   ؟
 • کربو: 46/4 g
 • چربی: 43 g
 • پروتئین: 7/9 g
 • شلغم100 گرم28   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • شلیل100 گرم44   ؟
 • کربو: 11 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/1 g
 • شنبلیله100 گرم323   ؟
 • کربو: 58 g
 • چربی: 6 g
 • پروتئین: 23 g
 • شوید (شبد)100 گرم43   ؟
 • کربو: 7 g
 • چربی: 1/1 g
 • پروتئین: 3/5 g
 • شیر1 لیوان103   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 2/4 g
 • پروتئین: 8 g
 • شیر غلیظ نستله100 گرم134   ؟
 • کربو: 10 g
 • چربی: 8 g
 • پروتئین: 7 g
 • شیر میش/گوسفند1 لیوان264   ؟
 • کربو: 13 g
 • چربی: 17 g
 • پروتئین: 15 g
 • شیر میش/گوسفند100 گرم108   ؟
 • کربو: 5 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 6 g
 • صدف دریایی100 گرم199   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 13 g
 • پروتئین: 9 g
 • طالبی100 گرم36   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/5 g
 • عدس پخته100 گرم116   ؟
 • کربو: 20 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 9 g
 • عدسی با کمی روغن1 لیوان185
  عسل100 گرم304   ؟
 • کربو: 82 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 0/3 g
 • عسل (غذا خوری)1 قاشق50
  عسل (مربا خوری)1 قاشق20
  فرنی100 گرم197   ؟
 • کربو: 27 g
 • چربی: 6/2 g
 • پروتئین: 4/3 g
 • فلفل سبز یا قرمز100 گرم40   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 1/9 g
 • فندق1 عدد10
  فندق با پوست100 گرم300
  قارچ دکمه‌ای100 گرم22   ؟
 • کربو: 3/3 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 3/1 g
 • قره قروت100 گرم240
  قند100 گرم400
  قهوه100 گرم2
  کاکائو (چای خوری)1 قاشق10
  کاهو100 گرم15   ؟
 • کربو: 2/9 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1/4 g
 • کباب برگ1 سیخ200
  کباب کوبیده1 سیخ270
  کتلت1 عدد150
  همبرگر بدون چربی100 گرم200
  گیلاس100 گرم60   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/3 g
 • لپه پخته100 گرم118   ؟
 • کربو: 21 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 8 g
 • لوبیا چشم بلبلی پخته100 گرم116   ؟
 • کربو: 21 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 8 g
 • لوبیا سبز پخته100 گرم35   ؟
 • کربو: 8 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/9 g
 • لوبیا سفید پخته100 گرم140   ؟
 • کربو: 26 g
 • چربی: 0/6 g
 • پروتئین: 8 g
 • لوبیا قرمز پخته100 گرم127   ؟
 • کربو: 23 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 9 g
 • لیمو ترش100 گرم42   ؟
 • کربو: 8 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1 g
 • لیمو شیرین100 گرم29   ؟
 • کربو: 9/3 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/1 g
 • آب لیمو1 قاشق4
  مارچوبه100 گرم20   ؟
 • کربو: 3/9 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 2/2 g
 • مارگارین یا کره نبات100 گرم717   ؟
 • کربو: 0/7 g
 • چربی: 81 g
 • پروتئین: 0/2 g
 • ماست100 گرم59   ؟
 • کربو: 3/6 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 10 g
 • ماست چکیده/کیسه100 گرم155
  ماکارونی پخته100 گرم158   ؟
 • کربو: 31 g
 • چربی: 0/9 g
 • پروتئین: 6 g
 • ماهی سفید100 گرم134
  ماهی تن100 گرم103
  ماهی قزل آلا100 گرم141   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 6 g
 • پروتئین: 20 g
 • ماهی حلوا100 گرم93   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 18/3 g
 • ماهی کپور100 گرم127   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 5/6 g
 • پروتئین: 17/8 g
 • ماهی کفشک100 گرم90
  ماهی سالمون/آزاد100 گرم208   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 13 g
 • پروتئین: 20 g
 • ماهی مرکب100 گرم158   ؟
 • کربو: 1/6 g
 • چربی: 1/4 g
 • پروتئین: 32 g
 • ماهی سرخو100 گرم90
  ماهی هامور100 گرم90   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 1 g
 • پروتئین: 20/3 g
 • ماهی خاردار100 گرم82   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 2/3 g
 • پروتئین: 16/5 g
 • ماهی روغنی100 گرم105   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 0/9 g
 • پروتئین: 18 g
 • ماهی خاویار100 گرم135   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 5 g
 • پروتئین: 21 g
 • ماهی کیلکا100 گرم158   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 6/5 g
 • پروتئین: 23 g
 • میگو100 گرم99   ؟
 • کربو: 0/2 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 24 g
 • لابستر100 گرم143   ؟
 • کربو: 3/1 g
 • چربی: 1/9 g
 • پروتئین: 19 g
 • خرچنگ100 گرم83   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 18 g
 • سینه مرغ (ناخالص)100 گرم172   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 9 g
 • پروتئین: 21 g
 • سینه مرغ (خالص)100 گرم165   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 3/6 g
 • پروتئین: 31 g
 • ران مرغ100 گرم219   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 17 g
 • پروتئین: 16 g
 • بال مرغ100 گرم222   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 16 g
 • پروتئین: 18 g
 • گوشت بوقلمون (کبابی)100 گرم189   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 29 g
 • گوشت شترمرغ (پخته)100 گرم145   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 2/6 g
 • پروتئین: 28 g
 • گوشت بلدرچین (پخته)100 گرم227   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 14 g
 • پروتئین: 25 g
 • گوشت اردک (پخته)100 گرم337   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 28 g
 • پروتئین: 19 g
 • گوشت غاز (پخته)100 گرم371
  گوشت گاو100 گرم213   ؟
 • کربو: 0/9 g
 • چربی: 11 g
 • پروتئین: 27 g
 • گوشت گوساله100 گرم202   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 10 g
 • پروتئین: 25 g
 • گوشت گوسفند100 گرم294   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 21 g
 • پروتئین: 25 g
 • قلوه گوسفند100 گرم97   ؟
 • کربو: 0/8 g
 • چربی: 3 g
 • پروتئین: 16 g
 • گوشت بز (کبابی)100 گرم143   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 3 g
 • پروتئین: 27 g
 • گوشت آهو (کبابی)100 گرم158   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 3/2 g
 • پروتئین: 30 g
 • مغز پسته100 گرم567   ؟
 • کربو: 29 g
 • چربی: 45 g
 • پروتئین: 21 g
 • مغز فندق100 گرم634   ؟
 • کربو: 17 g
 • چربی: 62/4 g
 • پروتئین: 12/6 g
 • بستنی100 گرم207   ؟
 • کربو: 24 g
 • چربی: 11 g
 • پروتئین: 3/5 g
 • میوه به100 گرم62   ؟
 • کربو: 15 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/4 g
 • پسته با پوست100 گرم340
  پنیر محلی100 گرم264   ؟
 • کربو: 4/1 g
 • چربی: 21 g
 • پروتئین: 14 g
 • پوره سیب زمینی100 گرم88   ؟
 • کربو: 15 g
 • چربی: 2/8 g
 • پروتئین: 1/7 g
 • پیاز1 عدد5
  پیاز100 گرم40   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 1/1 g
 • پیازچه1 عدد3
  پیتزا1 عدد700
  پیتزا100 گرم266   ؟
 • کربو: 33 g
 • چربی: 10 g
 • پروتئین: 11 g
 • تخم کدو100 گرم446   ؟
 • کربو: 54 g
 • چربی: 19 g
 • پروتئین: 19 g
 • تخم مرغ (زرده تنها)1 عدد55   ؟
 • کربو: 0/6 g
 • چربی: 4/5 g
 • پروتئین: 2/7 g
 • تخم مرغ (سفیده تنها)1 عدد17   ؟
 • کربو: 0/2 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 3/6 g
 • تخم مرغ آب پز1 عدد78   ؟
 • کربو: 0/6 g
 • چربی: 5 g
 • پروتئین: 6 g
 • تخم مرغ نیمرو1 عدد90   ؟
 • کربو: 0/4 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 6 g
 • تخم مرغ املت1 عدد94   ؟
 • کربو: 0/4 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 6 g
 • تخم هندوانه100 گرم593   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 45/7 g
 • پروتئین: 32 g
 • ترب100 گرم18   ؟
 • کربو: 4/1 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/6 g
 • تربچه1 عدد2
  ترخون100 گرم295   ؟
 • کربو: 50 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 23 g
 • تره100 گرم30   ؟
 • کربو: 4/4 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 3/3 g
 • تمشک سیاه یا قرمز100 گرم53   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 1/2 g
 • توت سفید تازه100 گرم43   ؟
 • کربو: 10 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 1/4 g
 • توت سیاه/شاه توت100 گرم64   ؟
 • کربو: 13 g
 • چربی: 0/9 g
 • پروتئین: 1/2 g
 • توت سفید خشک100 گرم365   ؟
 • کربو: 87 g
 • چربی: 1/3 g
 • پروتئین: 1/8 g
 • توت فرنگی100 گرم33   ؟
 • کربو: 8 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • جعفری100 گرم36   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 0/8 g
 • پروتئین: 3 g
 • جگر سرخ شده100 گرم261
  روغن زیتون1 قاشق120
  روغن نباتی1 قاشق124
  ریحان100 گرم22   ؟
 • کربو: 2/7 g
 • چربی: 0/6 g
 • پروتئین: 3/2 g
 • ریواس100 گرم15
  زردآلو100 گرم55   ؟
 • کربو: 13 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 1 g
 • زردآلو (برگه خشک)100 گرم280   ؟
 • کربو: 68 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 3/1 g
 • زیتون خام100 گرم115   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 11 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • زیتون خام1 عدد5
  سرکه1 لیوان43   ؟
 • کربو: 0/1 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 0 g
 • سمنو1 لیوان180
  سنجد100 گرم130
  سوپ گوجه فرنگی100 گرم30   ؟
 • کربو: 7 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • سوپ مرغ100 گرم36   ؟
 • کربو: 3/5 g
 • چربی: 1/2 g
 • پروتئین: 2/5 g
 • نان سوخاری100 گرم407   ؟
 • کربو: 72 g
 • چربی: 7 g
 • پروتئین: 14 g
 • سیب درختی100 گرم52   ؟
 • کربو: 14 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/3 g
 • سیب زمینی کبابی100 گرم93   ؟
 • کربو: 21 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 2/5 g
 • سیب متوسط1 عدد70
  سیر100 گرم149   ؟
 • کربو: 33 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 6 g
 • سیرابی100 گرم130
  شاهی100 گرم32   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 0/7 g
 • پروتئین: 2/6 g
 • کدو حلوایی (پخته)100 گرم20   ؟
 • کربو: 5 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • کدو خورشتی (پخته)100 گرم15   ؟
 • کربو: 2/7 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 1/1 g
 • کرفس100 گرم16   ؟
 • کربو: 3 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • کره1 قاشق100
  کره حیوانی100 گرم900   ؟
 • کربو: 0 g
 • چربی: 99/8 g
 • پروتئین: 0/2 g
 • کشک100 گرم145   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 5/2 g
 • پروتئین: 60 g
 • کشمش100 گرم299   ؟
 • کربو: 79 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 3/1 g
 • گل کلم پخته100 گرم23   ؟
 • کربو: 4/1 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 1/8 g
 • کلم بروکلی پخته100 گرم35   ؟
 • کربو: 7/2 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 3 g
 • کلم قرمز100 گرم29   ؟
 • کربو: 7 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 1/5 g
 • کله پاچه100 گرم190
  کنجد100 گرم573   ؟
 • کربو: 23 g
 • چربی: 50 g
 • پروتئین: 18 g
 • کوفته1 عدد150
  کیک100 گرم324   ؟
 • کربو: 62 g
 • چربی: 9 g
 • پروتئین: 2/9 g
 • کیک شکلاتی100 گرم371   ؟
 • کربو: 53 g
 • چربی: 15 g
 • پروتئین: 5 g
 • کیک یزدی متوسط1 عدد160
  گردو1 عدد30
  مغز گردو100 گرم654   ؟
 • کربو: 14 g
 • چربی: 65 g
 • پروتئین: 15 g
 • گریپ فروت100 گرم41   ؟
 • کربو: 11 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/5 g
 • آب گریپ فروت1 لیوان80
  گلابی100 گرم66   ؟
 • کربو: 15 g
 • چربی: 0/4 g
 • پروتئین: 0/7 g
 • جوانه گندم100 گرم21   ؟
 • کربو: 2 g
 • چربی: 0 g
 • پروتئین: 2 g
 • پودر جوانه گندم100 گرم222   ؟
 • کربو: 39/4 g
 • چربی: 3/5 g
 • پروتئین: 8/2 g
 • گوجه سبز100 گرم30   ؟
 • کربو: 6 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 1/3 g
 • گوجه فرنگی100 گرم18   ؟
 • کربو: 3/9 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/9 g
 • رب گوجه فرنگی100 گرم82   ؟
 • کربو: 19 g
 • چربی: 0/5 g
 • پروتئین: 4/3 g
 • موز100 گرم89   ؟
 • کربو: 23 g
 • چربی: 0/3 g
 • پروتئین: 1/1 g
 • نارگیل (پودر)100 گرم672   ؟
 • کربو: 9 g
 • چربی: 64 g
 • پروتئین: 7 g
 • نارگیل (مغز)100 گرم354   ؟
 • کربو: 15 g
 • چربی: 33 g
 • پروتئین: 3/3 g
 • نارنگی100 گرم50   ؟
 • کربو: 12 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/8 g
 • نان بربری1 کف دست75
  نان تافتون1 کف دست35
  نان لواش1 کف دست25
  نان سنگک1 کف دست80
  نان جو100 گرم250
  نان خشک100 گرم360
  نان روغنی100 گرم450
  نان ساندویچی کامل1 عدد70
  نان سیاه با سبوس100 گرم218
  نخود پخته100 گرم164   ؟
 • کربو: 27 g
 • چربی: 2/6 g
 • پروتئین: 9 g
 • نخودچی100 گرم357   ؟
 • کربو: 58 g
 • چربی: 5 g
 • پروتئین: 20 g
 • نخود فرنگی پخته100 گرم84   ؟
 • کربو: 16 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 5 g
 • هلوی تازه100 گرم45   ؟
 • کربو: 10 g
 • چربی: 0/1 g
 • پروتئین: 0/6 g
 • هندوانه بدون پوست100 گرم30   ؟
 • کربو: 8 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/6 g
 • هویج100 گرم41   ؟
 • کربو: 10 g
 • چربی: 0/2 g
 • پروتئین: 0/9 g

 • محاسبه انرژی و انواع درشت مغذی‌ها شامل پروتئین، چربی و کربوهیدرات
  انرژی مُجاز یا انرژی موجود در غذاها، برحسب کالری بیان می‌شود در اینجا شما می‌توانید با یکی از کامل‌ترین لیست انرژی‌زایی مواد غذایی برحسب کالری آشنا شده و نسبت به محاسبه انواع درشت مغذی‌ها (پروتئین، چربی و کربوهیدرات) اقدام نمایید. توجه داشته باشید که در این لیست سعی شده است از مواد غذایی استفاده شود که محصول کارخانه نباشد، چرا که محصولات غذایی کارخانه‌ها خود برچسب حقایق تغذیه‌ای دارند.
  محاسبه کالری، محاسبه پروتئین، محاسبه چربی و محاسبه کربوهیدرات با یک جستجوی ساده!
  برای اطلاع از میزان کالری غذاهایی که در خانه پخته می‌شود کافی است ترکیب غذاهای مختلف را از نظر مقدار بدانید در این صورت خواهید توانست با مراجعه به برنامه بالا انرژی انواع غذاهایی که در طول روز مصرف می‌کنید را بر حسب کالری محاسبه نمایید. علاوه بر کالری، میزان پروتئین، چربی و کربوهیدرات را هم می‌توانید در این برنامه حساب کنید.
  همچنین شما می‌توانید با استفاده از محاسبه‌گر سوختن کالری به کنترل میزان کالری سوزانده شده در بدن خود بپردازید. تنها کافی است مقدار وزن، جنسیت و مدت زمان لازم را وارد برنامه کنید تا نرم‌افزار بر حسب اطلاعات شما میزان سوختن کالری در انواع فعالیت‌های روزانه را برایتان مشخص نماید.
  محاسبه‌گر سوختن کالری در انواع فعالیت‌ها

  لطفا به این مطلب امتیاز دهید

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲۰ رای
  همرسانی:
  لينک اين صفحه کپي شد! مي‌توانيد در دايرکت اينستاگرام آن را پيست و ارسال کنيد.
  با عشق توسط:
  نوشته شده در: تیر 1397


  بحث و گفتگو

  موضوع: محاسبه کالری، پروتئین، چربی و کربوهیدرات انواع مواد غذایی


  1. وحید

   سلام هر عدد تخم کبک چقدر پروتئین دارد؟؟!!

   0
   0
   مرداد 1402 پاسخ
  2. منا

   سلام ممنونم لیست پرمحتوا و عالی بود. فقط اینکه اگرلیستتون کاملتر میشد حیلی بهتر بود جای خیلی از مواد غذایی خالی بود اینجا

   1
   0
   مرداد 1402 پاسخ
  3. ترگل

   سلام مرسی ولی اگه مقدار عددی رو حساب میکردین خوب میشد مثلا یک عدد خرما ^^

   5
   0
   تیر 1401 پاسخ
  4. سارا رضایی

   سلام ممنون از این کار قشنگتون 🙏🌷

   3
   0
   اردیبهشت 1401 پاسخ
  5. Arash

   ممنون از زحماتتون
   خیلی عالی و کاربردی بود.

   2
   0
   اسفند 1400 پاسخ

  نظر دهید

  اگر نظر و یا سوالی دارید حتما برای ما بفرستید.

   محاسبه کالری، پروتئین، چربی و کربوهیدرات انواع مواد غذایی


  1. وحید

   سلام هر عدد تخم کبک چقدر پروتئین دارد؟؟!!

   0
   0
   مرداد 1402 پاسخ
  2. منا

   سلام ممنونم لیست پرمحتوا و عالی بود. فقط اینکه اگرلیستتون کاملتر میشد حیلی بهتر بود جای خیلی از مواد غذایی خالی بود اینجا

   1
   0
   مرداد 1402 پاسخ
  3. ترگل

   سلام مرسی ولی اگه مقدار عددی رو حساب میکردین خوب میشد مثلا یک عدد خرما ^^

   5
   0
   تیر 1401 پاسخ
  4. سارا رضایی

   سلام ممنون از این کار قشنگتون 🙏🌷

   3
   0
   اردیبهشت 1401 پاسخ
  5. Arash

   ممنون از زحماتتون
   خیلی عالی و کاربردی بود.

   2
   0
   اسفند 1400 پاسخ
 • صفحه اصلی
 • صفحه اخبار
 • سامانه تناسب اندام ؟
  در این سامانه به شما آموزش می‌دهیم تا یک برنامه علمی و حرفه‌ای تناسب‌اندام مخصوص خودتان داشته باشید.
 • ارسال نظر
 • ثبت امتیاز
 • همرسانی
 • با ثبت امتیاز، ارسال نظر و اشتراک‌گذاری مطالب از ما حمایت کنید
  ×

  لطفا زبان صفحه کلید خود را به انگلیسی تغییر دهید!

  صفحه اصلی صفحه اخبار
  روز / شب آموزش‌های کاربردی > مکمل‌ها > تغذیه و رژیم > حرکات تمرینی > برنامه‌های تمرینی > وسایل و دستگاه‌ها > تناسب‌اندام برای بانوان > مجموعه نکات تناسب‌اندام اخبار و اطلاعات > چاقی و لاغری > تغذیه و مکمل > ورزش و سلامتی > ابزار و تکنولوژی روز > رویدادهای تناسب‌اندام - درباره ما - ارتباط با ما - همکاری با ما
  ×