Straight Arms Lat Pulldowns - آموزش حرکات - زیر بغل سیم‌کش دست صاف
حرکت زیر بغل سیم‌کش دست صاف یکی از حرکات موثری هست که در رشد و تقویت عضلات زیر بغل بکار گرفته می‌شود. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم برای رشد کامل عضلات زیر بغل باید آن را سه قسمت در نظر بگیرید. قسمت بالایی، میانی و پایینی.
قسمت بالایی و میانی، بخش اعظم پهنای (ضخامت) عضلات زیر بغل را تشکیل می‌دهند اما کار کردن روی بخش پایینی سبب افزایش طول (درازا) زیر بغل خواهد شد. قبل از هر چیز باید بدانید کدام حرکت روی کدام بخش بیشترین تاثیر را می‌گذارد و سپس اقدام به انتخاب حرکت و انجام تمرینات نمایید. این یعنی بدنسازی حرفه‌ای!
در مورد حرکت زیر بغل سیم‌کش دست صاف، می‌توان اینگونه گفت که این حرکت بیشترین تاثیر را روی بخش میانی و پایینی عضلات زیر بغل دارد بنابر این سبب شکل دادن به کمر خواهد شد.

Tricep Series   Level 1 Bar Pull Downs at Cables   Elbows Locked in Extension - آموزش حرکات - زیر بغل سیم‌کش دست صاف

عضلات کمر بخش بزرگی از بدن را تشکیل می‌دهند و نادیده گرفتن آن‌ها در تمرینات ورزشی منجر به عدم تناسب و تقارن در ظاهر فرد می‌شود. داشتن عضلات قوی و برجستگی قسمت V شکل کمر، شما را کمر باریک‌تر و جذاب‌تر نشان می‌دهد.
جلوی دستگاه سیم‌کش و یا دستگاه لت بایستید و بازوها را کاملا به سمت بالا کشیده، میله دستگاه و یا طناب را با هر دو دست بگیرید. به آرامی میله یا طناب را به سمت پایین بکشید و سعی کنید آن را هرچه بیشتر به ران خود نزدیک کنید. این حالت شروع تمرین است.
در طول تمرین تنها از قدرت عضلات کمر استفاده کنید و از هرگونه نوسان و حرکت دادن بالاتنه برای کشیدن وزنه به سمت پایین خودداری نمایید. دوباره به حالت اول بازگردید و به همین ترتیب حرکت را تکرار کنید.
برای کاهش فشار بر مفاصل زانو، آن‌ها را کمی خم کنید و بازوها را نیز کاملا صاف و کشیده نگه دارید. سر را بالا بگیرید و برای حفظ تمرکز به یک نقطه ثابت در روبرو زل بزنید. فاصله پاها به اندازه عرض شانه‌ها و فاصله دست‌ها باید کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باشند.
مطابق تصاویر فرم و نحوه صحیح اجرای حرکت را بدرستی بیاموزید.
موفق باشید.

Animation 17.2 - آموزش حرکات - زیر بغل سیم‌کش دست صاف
زیر بغل سیم‌کش دست صاف با میله
Animation 11.2 - آموزش حرکات - زیر بغل سیم‌کش دست صاف
زیر بغل سیم‌کش دست صاف با طناب