اولین جلسه از این برنامه تمرینی به عضلات سینه و ساق پا اختصاص داده شده است. انتخاب نوع حرکات و ترکیب آنها با هم در کنار سیستم تمرینی سوپر ست به گونه‌ای است که عضلات سینه را از تمامی زوایا تحت فشار قرار می‌دهد که رشد را بهمراه خواهد داشت.
نوع و ترتیب حرکات در این برنامه تمرینی عبارتند از:
1- پرس بالاسینه با هالتر  /  4ست: 15-12-8 و آخرین ست تا مرز ناتوانی
2- پرس سینه با دمبل + فلای دمبل به صورت سوپر ست  /  3ست: 15+12 / 15+12 / 15+12
3- حرکت دیپ (پارالل)  /  3ست: تا مرز ناتوانی
4- شنا سوئدی  /  3ست: تا مرز ناتوانی
5- ساق پا ایستاده با دستگاه  /  3ست: 15-12-8 
6- ساق پا نشسته  /  3ست: 15-12-8
مطابق فیلم آموزشی نوع و ترتیب حرکات را بدرستی انجام دهید.
موفق باشید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای